Zon op Bedrijfsdaken

Zon op bedrijfsdak

Het Baarns Klimaat Akkoord (BKA) heeft de ambitieuze doelstelling om in 2030 klimaatneutraal te zijn. Dat is alleen maar te realiseren als iedereen, inwoners, de gemeente en bedrijven en instellingen vanaf nu 100% inzetten op verduurzamen. Als u met uw bedrijf wil bijdragen aan deze ambitie kan u tegen gunstige tarieven advies op maat aanvragen. U wordt hiervoor ondersteund door de zon-experts van Soft Energy. 

De Quickscan is hét begin van uw zonproject. Op basis van uw gegevens wordt een financiële en technische analyse gemaakt. U krijgt o.a. inzicht in de verwachte investeringskosten, mogelijke subsidieregelingen, mogelijke terugverdientijd en technische aandachtspunten. Tijdens een gesprek bij u op locatie wordt de Quickscan besproken. De adviseur zal dan samen met u de vervolgstappen en benodigde ondersteuning bepalen voor de realisatie van uw zonnesysteem. 

U betaalt € 500 excl. BTW

De SDE++ subsidie is de landelijke subsidieregeling voor zonnepanelen bij grootverbruikers. Grootverbruikers hebben een elektra aansluiting van 3×100 Ampère of groter. De subsidie kan twee keer per jaar worden aangevraagd. De eerstvolgende subsidieronde is in september. U kan zich al bij ons aanmelden voor een subsidieaanvraag. Soft Energy zal uw aanvraag dan voorbereiden. Als u nog geen Quickscan heeft aangevraagd is het aan te raden dit te doen voordat u de SDE++ Subsidie aanvraagt.

U betaalt € 300 excl. BTW 

Financiering een probleem? Bij het Utrechtse Energiefonds kan u een duurzaamheidslening aanvragen tegen gunstige tarieven!

Samen voor een duurzame toekomst

Coördinator binnen het BKA voor bedrijven en instellingen Madeleine Boerma van Het zakelijke hart is met Soft Energy  gunstige tarieven voor de ondersteuning overeengekomen. De Quickscan is een goede manier om te kijken of de SDE+ subsidie gunstig is voor uw locatie.  Na aanvraag en toekenning van de SDE+ subsidie volgt het opzetten van het project van financiering, selectie leverancier zonnepanelen, realisatie en beheer. Hierbij kan Soft Energy u ook ontzorgen tegen een vooraf afgesproken % van het project.

Heeft u vragen aan ons over deze opzet en het collectief? Neem contact met coördinator Madeleine Boerma via: duurzaam@pobbaarn.nl of +31 (0)6 50291459. Zij kan u geheel vrijblijvend helpen als u een SDE+ subsidie aanvraag overweegt.

Heeft u nog vragen, of twijfelt u of zonnepanelen bij u mogelijk zijn? U kunt ook vrijblijvend contact opnemen met Soft Energy via: sde@softenergy.nl of 030-2272432

Soft Energy is uw onafhankelijke Zon-Adviseur

Sinds 2009 is Soft Energy actief met de begeleiding en advisering van zonprojecten. We hebben expertise in de fiscale, technische, juridische en financiële mogelijkheden voor zonne-energie, voor kleine- tot grootschalige projecten. We treden op als ‘huisadviseur’ van de opdrachtgever. Er bestaan geen achtergrondafspraken met leveranciers waardoor voor elk project een passende keuze van de aanpak en de betrokken partijen gemaakt kan worden.