Zon op Bedrijfsdaken

Zon op Dak

bedrijven • besparen • opwekken

In Utrecht maken we samen de overstap naar duurzame energie. Het doel is om in 2025 20% van het totaal aantal daken benut te hebben met zonnepanelen. Als u met uw bedrijf wil bijdragen aan deze ambitie kunt u advies op maat aanvragen. U wordt hiervoor ondersteund door de zon-experts van adviesbureau Soft Energy. 

De Quickscan is hét begin van uw zonproject. Op basis van uw gegevens wordt een financiële en technische analyse gemaakt. U krijgt o.a. inzicht in de verwachte investeringskosten, mogelijke subsidieregelingen, mogelijke terugverdientijd en technische aandachtspunten. Tijdens een gesprek bij u op locatie wordt de Quickscan besproken. De adviseur zal dan samen met u de vervolgstappen en benodigde ondersteuning bepalen voor de realisatie van uw zonnesysteem. 


U betaalt € 500 excl. BTW


De SDE+ Subsidie is de landelijke subsidieregeling voor zonnepanelen bij grootverbruikers. Grootverbruikers hebben een elektra aansluiting van 3×100 Ampère of groter. De subsidie kan twee keer per jaar worden aangevraagd. De eerstvolgende subsidieronde is in september. U kunt zich al bij ons aanmelden voor een subsidieaanvraag. Soft Energy zal uw aanvraag dan voorbereiden. Als u nog geen Quickscan heeft aangevraagd is het aan te raden dit te doen voordat u de SDE+ Subsidie aanvraagt. U betaalt € 300 excl. BTW 

De aanleiding om een zonnestroomproject te starten kwam doordat Soft Energy via de Gemeente Utrecht ons traject kon begeleiden en dat het een besparing op de energiekosten zal opleveren. We hebben de communicatie en het advies gedurende het traject als zeer prettig en adequaat ervaren. De grootste meerwaarde in de begeleiding van ons traject zit vooral in de tijdsbesparing die het oplevert doordat er minimale kennisvergaring onzerzijds nodig is geweest om een goede installatie te laten plaatsen.

A. Smitsman – Eigenaar Gebr. van Vulpen

Soft Energy levert ons een grote meerwaarde door veel kennis in te brengen op het gebied van onder andere PV-systemen, PV-technieken en rekenmodules. Daarnaast heeft Soft Energy een heel realistische benadering met betrekking tot zonne-energie en hebben ze een ongekende drive om zaken van de grond te krijgen en tot in de puntjes te begeleiden.

R. Berg – Directeur LomboXnet

Wij zijn in contact gekomen met Soft Energy via een brief van de Gemeente Utrecht, deze kwam op het juiste moment voor ons omdat wij al zoekende waren. Soft Energy heeft ons zeer geholpen. Ook met een onderzoek bij de Eneco betreffende onze uitzonderlijk hoge stroomkosten. Daarna is een inventarisatie gedaan voor het best mogelijke zonnesysteem voor onze moskee en zijn daaruit een aantal voorstellen gedaan. De invloed van Soft Energy op dit gehele project is voor ons heel belangrijk geweest.

S.K. Joemman – Bestuurder Anwar-e-Quba

Waarom nu kiezen voor Zon?

Maak gebruik van gunstige subsidies

De huidige subsidieregelingen zijn nu nog gunstig, maar worden steeds verder afgebouwd. Met de huidige regelingen is een terugverdientijd van 6 tot 8 jaar in de meeste gevallen haalbaar. 

Een duurzame investering

Een zonnesysteem zal zeker 25 jaar energie voor u produceren, dit betekent dat u blijft besparen lang na de terugverdientijd.

Verhoog de waarde van uw pand

Zonnepanelen verbeteren het energielabel van uw pand. Duurzaam vastgoed wordt steeds meer nadrukkelijk gevraagd en in de toekomst wellicht een vereiste.

Loop voor op steeds strenger wordende regelgeving

Regelgeving voor de duurzaamheid van bedrijfspanden wordt steeds strenger. Als u nu kiest voor zonnepanelen loopt u voor op de steeds strenger wordende regelgeving

Niet zelf investeren, maar wel bijdragen aan onze ambitie? Stel uw dak dan beschikbaar aan Buurtstroom en deel de zon met uw buren! 

Financiering een probleem? Bij het Utrechtse Energiefonds kan u een duurzaamheidslening aanvragen tegen gunstige tarieven!

Samen voor een duurzame toekomst

We willen het voor Utrechtse ondernemers zo makkelijk mogelijk maken om te kiezen voor zonnepanelen. Veel gebouwen in Utrecht maken inmiddels gebruik van zon op hun dak, maar relatief weinig bedrijfsdaken zijn voorzien van zonnepanelen. Veel ondernemers willen wel, maar komen er, door de aandacht die de dagelijkse bedrijfsvoering vraagt, niet aan toe. Dat willen we veranderen. Daarom werken gemeente Utrecht, bedrijventerreinverenigingen, ondernemers vertegenwoordigingen, adviseurs, banken en Provincie Utrecht samen in het Zonnepact. Een mooie mix van organisaties die bedrijfseigenaren ondersteunt bij de verschillende stappen in het proces. Zo kunnen Utrechtse ondernemers maximaal profiteren van Zon op dak, en werken we samen aan een prettige en gezonde stad voor iedereen.

Soft Energy is uw onafhankelijke Zon-Adviseur

Sinds 2009 is Soft Energy actief met de begeleiding en advisering van zonprojecten. We hebben expertise in de fiscale, technische, juridische en financiële mogelijkheden voor zonne-energie, voor kleine- tot grootschalige projecten. We treden op als ‘huisadviseur’ van de opdrachtgever. Er bestaan geen achtergrondafspraken met leveranciers waardoor voor elk project een passende keuze van de aanpak en de betrokken partijen gemaakt kan worden.